Start

Działające w strukturach Polskiej Akademii Nauk Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób prowadzona i rozwijana jest współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.

 

Formalnie powołane do życia w 2010 r. CZMIS prowadzi swoje działania w oparciu o budowany od 2005 roku zespół i stanowi kontynuację prac grupy badawczej Industrial Mathematics and System Engineering. Centrum działa w oparciu o najlepsze brytyjskie wzorce, a interdyscyplinarny zespół szkolony był m.in. w CambridgeOksfordzie. Obecnie z CZMIS współpracuje kilkadziesiąt osób, wśród których znajdują się zarówno doświadczeni naukowcy pracujący w PAN, jak również starannie dobrani i otrzymujący specjalne stypendia doktoranci i studenci.

 

CZMIS poszukuje doświadczonych naukowców oraz osób rozpoczynających karierę naukową, aby wspólnie rozwijać ideę industrial mathematics w Polsce. Jeśli chciałabyś/chciałbyś prowadzić badania naukowe, rozwiązując jednocześnie rzeczywiste problemy firm i instytucji – dołącz do nas!

 

Dlaczego warto z nami nawiązać współpracę?

 

Jednostronicową informację o Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów można pobrać tutaj.

 

Obejrzyj nagranie Panoramy zawierające wypowiedzi organizatorów i uczestników Letnich Praktyk Badawczych organizowanych przez CZMIS.

 

Zobacz też materiał TVN CNBC Biznes o organizowanych przez nas praktykach badawczych oraz związanych z nimi możliwościach dla firm i instytucji.

 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.