Jesteś tutaj

Publikacje

Prowadzone działania często kończą się różnego rodzaju podsumowaniami w formie pisemnej. Są wśród nich publikacje w pismach naukowych i technicznych, ale również prezentacje i raporty wewnętrzne. Poniżej prezentujemy niektóre z nich w kilku kategoriach.


[Wyniki badań] [Prace dyplomowe] [Industrial Mathematics] [Study Groups]
 

 • Wyniki badań

Wyniki prac badawczych zespołu zostały udokumentowane w postaci raportów wewnętrznych oraz w formie publikacji w czasopismach naukowych i technicznych. Poniżej znajduje się jedynie wybór tych opracowań z podziałem na specjalizacje tematyczne, tam gdzie było to możliwe. Na końcu podano też przykłady prac dyplomowych powstałych w związku z prowadzonymi badaniami.

Analiza systemowa

 1. O możliwych konsekwencjach objęcia polskich kasyn dopłatami do gier, Wewnętrzny raport badawczy IBS PAN, 2008.
  [Pobierz PDF]
 2. M. Figurska, M. Stańczyk, K. Kulesza, Humans cannot consciously generate random numbers sequences: Polemic study, Medical Hypotheses, 2008, nr 70, s. 182 – 185.
  [Pobierz PDF]
 3. K. Piwarska, K. Kulesza, Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych, Matematyka Stosowana, 2008, nr 9, s. 91 – 116.
  [Pobierz PDF]
 4. J. Fiedler, S. Piłat, K. Kulesza, Teleportowani do urzędu, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 12 – 16.
  [Pobierz PDF]
 5. P. Świtalski, A. Grzech, K. Kulesza, Policz zanim zrobisz, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 20 - 23.
  [Pobierz PDF]
 6. K. Piwarska, K. Kulesza, ‘Jazda na gapę’ w ramach systemu parkowania płatnego w Warszawie, w materiałach XIII Krajowej Konferencji Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA, 2009.
  [Materiał niedostępny]Kryptografia i bezpieczeństwo informacji

 1. S. Piłat, Jak odzyskać skasowane pliki?, Enter, 2006, nr 6, s. 64 – 66.
  [Pobierz PDF]
 2. S. Piłat, K. Kulesza, Niebezpieczne pozostałości, CHIP, 2006, nr 7, s. 140 – 142.
  [Pobierz PDF]
 3. K. Kulesza, S. Piłat, Ile można zarobić przeszukując stare dyski twarde?, w materiałach X Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii ENIGMA, 2006.
  [Materiał niedostępny]
 4. K. Kulesza, On inverting the VMPC one-way function, Isaac Newton Institute Preprint Series, 2006, nr NI06009.
  [Pobierz PDF]
 5. S. Piłat, J. Paszek, K. Kulesza, Kryptograficzne spojrzenie na niszczarki do dokumentów; rezultaty teoretyczne i laboratoryjne, w materiałach XI Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii ENIGMA, 2007.
  [Materiał niedostępny]
 6. S. Piłat, K. Kulesza, Dane nie do utracenia, IT w administracji, 2008, nr 11, s. 17 – 19.
  [Pobierz PDF]
 7. S. Piłat, K. Kulesza, Kasuj do końca, IT w administracji, 2008, nr 11, s. 20 – 24.
  [Pobierz PDF]
 8. S. Piłat, Usuń zanim wyrzucisz, IT w administracji, 2008, nr 11, s. 28.
  [Pobierz PDF]
 9. S. Piłat, K. Kulesza, Wiórki prawdy, IT w administracji, 2008, nr 12, s. 30 – 31.
  [Pobierz PDF]
 10. K. Kulesza, Po nitce do kłębka, czyli nowe podejście w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w materiałach XII Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii ENIGMA, 2008.
  [Materiał niedostępny]
 11. B. Sobiegraj, K. Kulesza, Jak być za, a nawet przeciw, IT w administracji, 2009, nr 7, s. 17 – 21.
  [Pobierz PDF]

Do góry

 

 • Prace dyplomowe

Uczestnictwo w pracach zespołu przy rozwiązywaniu problemu stały się dla niektórych inspiracją w wyborze tematyki pracy dyplomowej. Poniżej znajdują się wybrane prace dyplomowe, które zostały już obronione.

 1. J. Jaz, Ekonomia Wirtualnych Światów, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii, Wrocław 2009.
  [Materiał niedostępny]
 2. K. Piwarska, Matematyczny opis nowego rynku instrumentów pochodnych na przykładzie biletów tanich linii lotniczych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa 2010.
  [Materiał niedostępny]
  Główne rezultaty z pracy zawarte są we wcześniej opublikowanym artykule:
  K. Piwarska, K. Kulesza, Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych, Matematyka Stosowana, 2008, nr 9, s. 91 – 116.
  [Pobierz PDF]
 3. A. Niechciał, Wizualizacja funkcjonowania samo-rekonfigurujących się układów modułowych typu chain, Politechnika Śląska, wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katowice 2010.
  [Materiał niedostępny]
 4. W. Wojtylak, Zastosowanie architektury wieloagentowej do modelowania zachowań konsumentów oraz polityk cenowych przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2011.
  [Materiał niedostępny]
 5. K. Mazur, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności na rynkach terminowych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Wrocław 2011.
  [Materiał niedostępny]
 6. K. Wójcik, Model numeryczny roztworu binarnego, Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Opole 2012.
  [Materiał niedostępny]
 7. M. Grela, Rynki predykcyjne w kontekście crowdsourcingu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2014.
  [Materiał niedostępny]
   

Do góry

 

 • Industrial Mathematics

W tej sekcji prezentujemy wybrane materiały opisujące czym jest industrial mathematics, Study Groups with Industry np. European Study Groups with Industry i jak mogą wyglądać szkolenia w tym zakresie.

 1. K. Kulesza, M. Stańczyk, Industrial Mathematics, czyli kilka słów o matematyce użytkowej, Matematyka Stosowana, 2008, nr 9, s. 117 - 131.
  [Pobierz PDF]
 2. K. Piwarska, S. Piłat, J. Fiedler, K. Kulesza, „The 64th European Study Group with Industry”, czyli spotkanie matematyki ze światem biznesu – wrażenia uczestników, Matematyka Stosowana, 2008, nr 9, s. 132 - 143.
  [Pobierz PDF]
 3. P. Świtalski, A. Grzech, K. Kulesza, Policz zanim zrobisz, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 20 - 23.
  [Pobierz PDF]
 4. Zespół z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Raport z 68. European Study Group with Industry, Southampton (Wielka Brytania), 30 marca - 3 kwietnia 2009 (wersja robocza).
  [Pobierz PDF]
 5. Zespół z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Raport z 71. European Study Group with Industry, Odense (Dania), 17 – 21 sierpnia 2009 (wersja robocza).
  [Pobierz PDF]
 6. Zespół z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Prezentacja z 66. European Study Group with Industry, Kopenhaga (Dania), 18 - 22 sierpnia 2008 (wersja robocza).
  [Pobierz PDF]
 7. P. Broda, P. Świtalski, Sprawozdanie ze szkolenia w Cambridge, 5 - 10 marca 2009.
  [Pobierz PDF]

Do góry

 

 • Study Groups: European Study Groups with Industry (ESGI), Mathematics in Industry Study Groups in South Africa (MISGSA), KAUST Study Groups (KSA)

Zespół Centrum regularnie bierze udział w European Study Groups with Industry Industry oraz wzorowanych na nich warsztatch organizowanych poza Europą. Poniżej prezentujemy raporty z wybranych projektów, w których uczestniczyli pracownicy Centrum.

 1. C. Hildebrandt, C. L. Jensen, R. Sdun, K. K. Nielsen, A. K. Singh, P. Zioło, M. Zagórowska, C. T. Veje, Dynamic Control of Water Levels in a Root Screening Facility, raport z projektu z 103. ESGI
  [Pobierz PDF]
 2. D. Allwright, F. Botta, A. Gibbs, K. Piwarska, A. Asheim, H. Brackmann, E. Buckingham-Jeffery, J. Dewynne, S. Groth, S. Howison, K. Kulesza, D. Paccagnan, A. Radziwon, G. Simoes, C. Wang, C. Winkler, P. Zioło, Agrifood Campaign Planning, raport z projektu z 100. ESGI
  [Pobierz PDF]
 3. E. Coskun, T. Elson, D. Jabryes, S. Lim, J. Mathews, I. M. El-Ddin, N. Nowaczyk, R. Prońko, P. Raanes, D. K. Wind, M. Woolway, Crowd Emotion - Gabor Filter Selection and Computational Processing for Emotion Recognition, prezentacja z projektu z 100. ESGI [Pobierz PDF]
 4. P. Aceves Sanchez, N. Bailey, M. Bruna, P. Cesana, B. Chakrabarti, J. Chakraborty, C. J. Chapman, L. Cummings, M. Dallaston, J. Dietz, P. Dondl, C. Finn, I. Griffiths, J. Herterich, C. Holloway, M. Hurwitz, A. Hutchinson, R. Kgatle, D. Khoromskaia, A. Krupp, V. Lapin, N. Letchford, A. Lewis, A. Manhart, M. Moore, A. Munch, H. Ockendon, J. Oliver, D. Paccagnan, A. Patel, B. Piette, C. Please, R. Purvis, T. Rafferty, M. Saxton, D. Stuerzer, Y. Sun, A. Tamsett, J. Uddin, T. Vo, Y. Wei, M. Zagórowska, Saturation in Liquid/Gas Coalescence, prezentacja z projektu z 100. ESGI
  [Pobierz PDF]
 5. P. Broda, T. Levajkovic, M. Kresoja, M. Marceta, H. Mena, M. Nikolic, T. Stojancevic, Optimization of ATMs lling-in with cash, raport z projektu z 99. ESGI
  [Pobierz PDF]
 6. Z. Desnica, N. Krejic, N. Krklec Jerinkic, B. Markovic, M. Nedeljkov, Z. Ovcin, M. Pavic-Colic, K. Piwarska and K. Vla Panic, Optimization of Commodity Portfolio Management, raport z projektu z 99. ESGI
  [Pobierz PDF]
 7. T. Celik, K. Kulesza, M. Mitchley, Spinner detection, 11. MISGSA, 2014 r., dostępna tylko prezentacja ze względu na kwestie poufności.
  [Pobierz PDF]
 8. R. Porter, J. Billingham, J. Bradshaw, M. Bułkowski, P. Dawson, P. Garbacz, M. Gilbert, L. Gosce, P. Hjort, M. Homer, M. Jeffrey, D. Papavassiliou, R. Porter, D. Kofoed Wind, Optimisation of Car Park Designs, raport z projektu z 91. ESGI
  [Pobierz PDF]
 9. A. Champneys, C. Fresneda-Portillo, I. Hewitt, X Liu, M. Hunt, T. Nagapetyan, C. Please, X. Shang, K. Tant, T. Witelski, D. Wood, Piotr Zioło, Estimating the Spread of Fire in Buildings, raport z projektu z 91. ESGI
  [Pobierz PDF]
 10. L. MacManus, M. Brown, C. Hecht, D. Hewitt, K. Piwarska, L. Smith, E. Thompson, E. Wilson, Validating an Operations Centre Model, raport z projektu z 91. ESGI
  [Pobierz PDF]
 11. C. J. Cawthorn, L. Briant, J. Brimlow, S. Cook, M. Davies Wykes, I. Hewitt, N. Letchford, J. Ockendon, A. Peace, C. Please, A. H. Ramos, Marta Zagórowska, Thin casting of silicon, raport z projektu z 91. ESGI
  [Pobierz PDF]
 12. P. Hicks, A. Crosby, D. Hewitt, M. Hennessy, J. Herterich, I. Moyles, A. Alzahrani, N. Deacon, T. Khaleque, A. Lacey, G. Lang, H. Ockendon, J. Ockendon, E. Părău, C. Please, R. Purvis, M. Reinhard, Z. Rong, J. Thompson, M. Walters, L. Yu, A. Zelerowicz, Liquid interactions with porous media and the fate of toxic materials, raport z projektu z 85. ESGI
  [Pobierz PDF]
 13. L. Mac Manus, M. Brown, A. Lewis, A. Melnik, A. M. Ramos, C. Brett, D. Wood, I. von Glehn, J. Dewynne, K. Katterbauer, L. Berger, M. Bułkowski, P. Roberts, R. Whittaker, S. Grandison, S. O’Keeffe, Inertial navigation for divers, raport z projektu z 85. ESGI
  [Pobierz PDF]
 14. D. Allwright, Y. Chen, A. Gower, K. Fong Lam, A. Chakhchoukh, S. Cowley, A. Forbes, A. Guterman, P. Hammerton, D. Jia, A. Klimek, M. McCarthy, P. Rockstroh, P. Zioło, Efficient description of shape perturbations, raport z projektu z 85. ESGI
  [Pobierz PDF]
 15. R. Patel, C. Brett, L. Gallimore, B. Jacobs, S. Jenkins, A. Niechciał, R. Patel, C. Please, Determining An Individual’s 3-Dimensional Body Shape From Two 2-Dimensional Photographic Images, raport z projektu z 85. ESGI
  [Pobierz PDF]
 16. R. Patel, D. Barton, K. Piwarska, W. Liu, W. Wojtylak, J. Schofield, M. Zając, Scheduling of Next Generation Timetable Systems, raport z projektu z 80. ESGI.
  [Pobierz PDF]
 17. D. Allwright, J. Giemza, P. Munday, C. Please, P. Wilk, A. Zhigljavsky, Interpreting pharmaceutical screening test results, raport z projektu z 80. ESGI.
  [Pobierz PDF]
 18. T. Armour, E. Baskaya, S. Cowley, I. Cumhur, P. Farrell, D. Grala, J. Gravesen, S. Jenkins, J. Kirkpatrick, K. Mora, M. Schlackow, S. Sengul, X. Wang, D. Wood, Analytical solutions for compartmental models of contaminant transport in enclosed spaces, raport z projektu z 80. ESGI.
  [Pobierz PDF]
 19. P. Hicks, C. Hall, V. Andrew, D. Binding, M. Crooks, J. Curtis, M. Dalwadi, R. Davies, M. De Decker, F. Font, M. Frąszczak, I. Ireka, A. Lacey, C. Morgan, E. Murphy, J. Ockendon, R. Purvis, M. Roberts, T. Shearer, E. Warneford, Z. Wei, Modelling of the Effects of Friction and Compression on Explosives, raport z projektu z 80. ESGI.
  [Pobierz PDF]
 20. M. Bladoszewska, T. Brożek, M. Zając, L. Cieślik, M. Donten-Bury, K. Kulesza, J. Ockendon, Ł. Stettner, P. Wojdyłło, W. Zubkow, Cryptographic techniques used to provide integrity of digital content in long-term storage, raport z projektu z 77. ESGI
  [Pobierz PDF]
 21. S. Jaimungal, B. Aman, G. Chavez, L. Chen, A. Ismail, K. Kulesza, A. Lock, F. Rashid, A. Vigneron, Car Centres Placement Problem, 1. KSG, 2011 r.
  [Pobierz PDF]
 22. D. Allwright, M. Blount, H. Gramberg, I. Hewitt, A. Aminu, C. Breward, P. Broda, J. Byatt-Smith, C. Catt, N. Chutsagulprom, J. Fehribach, R. Hickson, P. Hjorth, C. Morgan, R. Morones, J. Ockendon, C. Please, T. Reis, D. Sibley, P. KinPo Tam, A. Thompson, Reaction-diffusion models of decontamination, raport z projektu z 68. ESGI
  [Pobierz PDF]
 23. L. Mac Manus, Ch. Dent, K. Kulesza, R. Leese, N. McCullen, M. Muter, K. Piwarska, C. Please, P. Szerling, E. Wilson, Y. Zhu, Oil price cycle and sensitivity model, raport z projektu z 68. ESGI.
  [Pobierz PDF]
 24. V. Hazelwood, J. Byatt Smith, J. Fiedler, A. Lacey, D. Leppinen, R. Morones-Escobar, R. Pachon, C. Please, Human Decompression Mo delling, raport z projektu z 68. ESGI
  [Pobierz PDF]
 25. M. Brown, J. Dewynne, T. Fischer, S. Howison, K. Kulesza, A. Lacey, K. Piwarska, D. Wilkie, M. Zyskin, Angus MacDonald, Estimating the volatility of property assets, raport z projektu z 64. ESGI
  [Pobierz PDF]
 26. T. Armour, D. Hewett, P. Hicks, P. Howell, J. Fiedler, J. Ockendon, R. Pachon, H. Smith, E. Wilson, Dynamic Location of Phone Call Clusters, raport z projektu z 64. ESGI
  [Pobierz PDF]

 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.