Jesteś tutaj

Winter School

Winter School to warsztaty z zakresu industrial mathematics, adresowane przede wszystkim do młodych pracowników naukowych (z doktoratem lub bez, ewentualnie studentów ostatnich lat). Ich podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom, pod okiem doświadczonych instruktorów, umiejętności rozwiązywania problemów z pogranicza matematyki i biznesu. Spektrum rozważanych problemów jest bardzo szerokie. Jak pokazuje praktyka, zastosowanie precyzyjnego matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji pozwala na znalezienie rozwiązań z jednej strony mających zastosowanie i wartość komercyjną, a z drugiej stanowiących podstawę do dalszych badań akademickich. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny, większość uczestników ma wykształcenie ścisłe, ekonomiczne lub techniczne.

 

Swoją formułą Winter School nawiązuje do organizowanych przez uniwersytety w całej Europie warsztatów European Study Groups with Industry (ESGI) oraz warsztatów Oxford Graduate Modelling Camp, w czasie których naukowcy starają się znaleźć rozwiązania problemów, zgłoszonych przez firmy i instytucje. Warsztaty służą promowaniu szerokiego zakresu umiejętności, w tym analizy, modelowania matematycznego i krytycznej oceny otrzymanych rozwiązań. 

 

Organizatorem Winter School były Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Instytut Badań Systemowych PAN oraz Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN.

 

  • Winter School 2012

II edycja Winter School, zorganizowana pod hasłem “Nauka i Biznes wg wzorców brytyjskich”, odbyła się w dniach 23-25 lutego 2012 r. w Instytucie Matematycznym PAN. Wykład inaugurujący warsztaty pt. „Why do industrial mathematics?” wygłosiła prof. Hilary Ockendon z Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics, która bierze czynny udział w rozwijaniu idei industrial mathematics w Wielkiej Brytanii i nie tylko.

 

Uczestnicy, staranie wyselekcjonowani spośród kandydatów z całej Polski, pracowali nad następującymi projektami:

  • MPO – Modelowanie Procesu Osuszania

Projekt MPO dotyczył modelowania procesu osuszania glikolu trietylenowego (TEG) z wykorzystaniem specyficznej metody nagrzewania. Przed uczestnikami postawiono następujące zadania: identyfikacja pojęć termodynamicznych związanych z ww. procesem, opracowanie modelu parametrów skupionych oraz modeli różnych metod podgrzewania substancji dla prostych geometrii.

 

  • WRP – Wirtualne Rynki Predykcyjne

Celem projektu było opracowanie metodyki tworzenia zakładów w taki sposób, aby można było ocenić wiarygodność wirtualnego rynku predykcyjnego. Równocześnie należało przygotować wytyczne na potrzeby interpretacji uzyskiwanych wyników. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z platformą WRP.

 

  • VCR – Venture Capital Research

Celem projektu było opracowanie metodyki automatycznego generowania ofert inwestycyjnych i raportów periodycznych spółek w wirtualnej grze Venture Capital Research tak, aby w jak najlepszy sposób odzwierciedlać specyfikę rynku VC oraz móc dostosować poziom gry do różnych grup graczy.

 

  • LSE – Logistyka Surowców Energetycznych

Celem projektu było opracowanie scenariuszy przedstawiających możliwe kierunki rozwoju spółki o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego uwzględniających m.in. pojawienie się tzw. disruptive technologies.
 

 

  • Winter School 2010

I edycja Winter School odbywała się w terminie od 15 do 20 lutego 2010 r. w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W czasie trwania warsztatów zrealizowano następujące projekty:

 

  • EWŚ – Ekonomia Wirtualnych Światów

Celem projektu było matematyczne zamodelowanie problemu optymalnego wykorzystania narzędzi marketingu wirusowego w promocji gier społecznościowych.

 

  • PIKA – Portfel Instrumentów Katastroficznych i Aktuarialnych - wycena i symulacje

Celem projektu było zbadanie i udoskonalenie statystycznego modelu występowania katastrof naturalnych oraz wycenę instrumentów pochodnych dla tych katastrof metodami teoretycznymi jak i za pomocą symulacji Monte Carlo.

 

  • VCR – Venture Capital Research

Celem projektu było: zbudowanie portfela propozycji inwestycyjnych, tak by świat tworzonej wirtualnej gry był zrównoważony oraz wybranie parametrów optymalizacji takiego portfela.

 

  • PZPN – Podstawy Zarządzania Projektami Naukowymi

Celem projektu (kursu) było przedstawienie teoretycznego i praktycznego aspektu przygotowania i zarządzania projektami naukowymi w szeroko pojętym obszarze nauk matematycznych i inżynierskich. Jako case studies (studium przypadku) wykorzystane były zrealizowane wcześniej w Polsce projekty z zakresu industrial mathematics.


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.